3 Nisan 2013 Çarşamba

Kim?

Kerouac, Big Sur'ün girişine bir not düşmüş ve yayıncısının her romanda aynı -gerçek- kişi adlarını kullanmasına izin vermediğini belirtmiş, hukuki meseleler de işin içinde elbette... Kitap haftaya raflarda olacak ama biz şimdiden ekibi bir tanıyalım isterseniz.Beat kuşağı resmigeçidi, bu romanda da sürüyor anlayacağınız... Kerouac ve şürekası, yine ve yeniden, şiir ile, şarap ile beslenerek, doludizgin gidiyor.


1 yorum: